Bermain String dengan Python

#!/usr/bin/python
 
import sys
 
pgun='''penggunaan: %s <kalimat>
contoh: python %s saya pusing'''%(sys.argv[0],sys.argv[0])
 
def main():
args = sys.argv[1:]
if len(sys.argv) <= 1:
print pgun
sys.exit(1)
 
 #reverse kata (dalam bentuk list)
 args.reverse()
 
 #tampilkan kata yang sudah di reverse (dalam bentuk list)
 print "Hasil Reverse kalimat:\n======================="
 print args,"\n"
 
 #join isi list dan tampilkan
 print "Hasil Join kalimat:\n======================="
 teks = ' '.join(args)
 print teks,"\n"
 
 #reverse perhuruf dan tampilkan
 print "Hasil Reverse perhuruf:\n======================="
 print ''.join(reversed(teks))
 
if __name__ == '__main__':
 main()

 

 

in action: